Artikelnummer
1231

Perjodsyralösning

Ingår i Periodic acid-Schiff (PAS) färgning. Med hjälp av PAS kan man färga in polysackarider och glykokonjugater, tex glykoproteiner och glykolipider, i vävnadsprover.

Variations
CAS-nummer:
UN-nummer:
EG-nummer:
I lager:
0 st
 
Produktblad:
 
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Ingår i Periodic acid-Schiff (PAS) färgning. Med hjälp av PAS kan man färga in polysackarider och glykokonjugater, tex glykoproteiner och glykolipider, i vävnadsprover. Perjodsyra oxiderar kolhydraterna som bildar aldehydgrupper som sedan reagerar med Schiffs reagens och ger en lila-magenta färg.

Nyckelord
Arash Shafti

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Arash Shafti