Artikelnummer
1748

Biopsy Safety Container Formalin 10%

BiopSafe Slutet System är en säker behållare fylld med 20ml alt. 60 ml formaldehyd.
Behållaren gör att du inte exponeras för formaldehyd i onödan när du förbereder preparat för histologisk analys.

Variations
CAS-nummer:
CAS-nummer
50-00-0
UN-nummer:
EG-nummer:
EG-nummer
200-001-8
I lager:
0 st
 
Produktblad:
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

BiopSafe Slutet System är en säker behållare fylld med formaldehyd, ideellt för att hantera biopsier utan att exponeras för formaldehyd i onödan när du förbereder preparat för histologisk analys.

Sätt bara biopsin i behållaren, skruva på locket och tryck på locket så att formalin frigörs i den skydade behållaren.

Formaldehyd klassificeras som cancerframkallande och mutagen och är fångat i det hermetiska locket för att undvika exponering genom beröring eller inandning.

Nyckelord
Arash Shafti

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Arash Shafti