Artikelnummer
1135

Industrietanol 96%

Denaturerad etanol med 20g Metyletylketon och 30g Metylisobutylketon. Produkten kräver tillstånd.

Variations
CAS-nummer:
CAS-nummer
64-17-5
UN-nummer:
UN-nummer
1170
EG-nummer:
EG-nummer
200-578-6
I lager:
0 st
 
Produktblad:
 
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Denaturerad etanol med 20g Metyletylketon och 30g Metylisobutylketon. Fermenterad etanol med halten 95 vol - %. Solveco Etanolen har ett naturligt ursprung och är av en teknisk kvalitet. Industrietanol 96% används i stor utsträckning inom verkstadsindustrin och kan bland annat användas som kylmedium vid svarvning och som tvättvätska vid tillverkning.

Vid köp av denna etanol krävs godkännande av FHM / skatteverket.
Tillståndsfri alternativ finns under "Tillståndbefriad Etanol"

Nyckelord
bild

Teknisk sprit

Sveriges bredaste sortiment av teknisk sprit anpassat efter olika användningsområden och myndighetskrav.

Ilona Hanna