Artikelnummer
1133

Etanol absolut - denaturerad med IPA

Denaturerad 99,5% etanol. Etanolen finns i alla av varianter av Folkhålsomyndighetens godkända denatureringar och det finns även möjlighet till kundunika denatureringar. Denna produkt är denaurerad med 100g IPA.

Variations
CAS-nummer:
CAS-nummer
64-17-5
UN-nummer:
UN-nummer
1170
EG-nummer:
EG-nummer
200-578-6
I lager:
17 st
 
Produktblad:
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Denaturerad 99,5% etanol. Etanolen finns i alla av varianter av Folkhålsomyndighetens godkända denatureringar och det finns även möjlighet till kundunika denatureringar.

Denaturering med ett denatureringsmedel kräver godkännande av Skatteverket för köp. Fullständigt denatureread etanol vilket inte kräver något tillstånd går under benämnnigen Industrietanol.

Etanol 99,5% +100g IPA används främst inom industritillämpningar och t.ex för möbelrenovering.l

De övriga denatureringar som Solveco har i standarsortimentet är med:
10g DEP (Dietylaftalat)
20g MEK (Metyletylketon)
30g ACE (Aceton)
40g BUT (Butanol)
50g ETAC (Etylacetat)

bild

Teknisk sprit

Sveriges bredaste sortiment av teknisk sprit anpassat efter olika användningsområden och myndighetskrav.

Ilona Hanna