Artikelnummer
1135

Industrietanol 96%

Fullständigt denaturerad etanol med 20g Metyletylketon och 30g Metylisobutylketon.

CAS-nummer:
CAS-nummer
64-17-5
UN-nummer:
UN-nummer
1170
EG-nummer:
EG-nummer
200-578-6
I lager:
6 st
 
Produktblad:
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Fullständigt denaturerad etanol med 20g Metyletylketon och 30g Metylisobutylketon. Fermenterad etanol med halten 95 vol - %. Solveco Etanolen har ett naturligt ursprung och är av en teknisk kvalitet. Industrietanol 95% används i stor utsträckning inom verkstadsindustrin och kan bland annat användas som kylmedium vid svarvning och som tvättvätska vid tillverkning.

Vid köp av denna etanol krävs ingen skattebefrielse från skatteverket då den är dubbeldenaturerad.

Nyckelord
Thomas Hedén

Teknisk sprit

Sveriges bredaste sortiment av teknisk sprit anpassat efter olika användningsområden och myndighetskrav.

Thomas Hedén