Artikelnummer
1051

Etanol 70% - denaturerad med MEK

Fermenterad etanol med halten 70 vol - % denaturerad med 20g metyletylketon (MEK) i enlighet med Folkhälsomyndighetens bestämmelser. Teknisk kvalitet. Etanolen har ett naturligt ursprung och är en del i det naturliga kretsloppet.

Variations
CAS-nummer:
CAS-nummer
64-17-5
UN-nummer:
UN-nummer
1170
EG-nummer:
EG-nummer
200-578-6
I lager:
126 st
 
Produktblad:
 
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Fermenterad etanol med halten 70 vol - % denaturerad med 20g metyletylketon (MEK) i enlighet med Folkhälsomyndighetens bestämmelser. Teknisk kvalitet. Etanolen har ett naturligt ursprung och är en del i det naturliga kretsloppet.

Denaturerad Etanol 70% med produktnamnet Clear Line 70 används i största utsträckning för desinfektion och har hög desinfektionsgrad för släta och synbart rena ytor såsom bord, bänkar och diskbänkar. Användes främst där mikrobiologisk smittspridning skall förhindras.

Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och virus. Till flaskan finns även passande triggers så att flaskan kan användas direkt i arbetet. Clear Line 70 innehåller 70 vol% denaturerad alkohol utan infärgning och är genom sin denaturering även tillståndsbefriad.

Nyckelord
Thomas Hedén

Teknisk sprit

Sveriges bredaste sortiment av teknisk sprit anpassat efter olika användningsområden och myndighetskrav.

Thomas Hedén