Artikelnummer
1112

Clear Line DES 70%

Denaturerad ytdesinfektion. Finns i olika storlekar.

Variations
CAS-nummer:
CAS-nummer
64-17-5
UN-nummer:
UN-nummer
1170
EG-nummer:
EG-nummer
200-578-6
I lager:
236 st
 
Produktblad:
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Denaturerad ytdesinfektion. Används för släta och synbart rena ytor såsom bord, bänkar och diskbänkar.
Avänds främst där mikrobiologisk smittspridning ska förhindras. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och virus.
Till flaskan finns även passande triggers så att flaskan kan användas direkt i arbetet.

Nyckelord
Arash Shafti

Desinfektion i renrum

Vi erbjuder ett antal olika etanolbaserade desinfektionsprodukter avsedda för renrumsanvändning vilka utgår från krav på sterilitet, vattenkvalitet och produktionssätt.

Arash Shafti