Artikelnummer
1174

Metyletylketon

Metyletylketon (även kallat MEK eller Butanon) löser många ämnen och används därför som lösningsmedel i processer för gummi, kåda, cellulosaacetat, beläggningar av cellulosaanitrat samt vinylfilmer.

CAS-nummer:
CAS-nummer
78-93-3
UN-nummer:
UN-nummer
1193
EG-nummer:
EG-nummer
201-159-0
I lager:
0 st
 
Produktblad:
 
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Metyletylketon (även kallat MEK eller Butanon) löser många ämnen och används därför som lösningsmedel i processer för gummi, kåda, cellulosaacetat, beläggningar av cellulosaanitrat samt vinylfilmer. Av denna anledning används ämnet för att tillverka plaster, textilier, parafinvax och finns i hushållsprodukter så som lack, fernissa och färgborttagning- och rengöringsmedel. Används även som denatureringsmedel för teknisk sprit.

Nyckelord
Yashar Karimian

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Yashar Karimian