Artikelnummer
1164

Industribensin Heptan

Rengörings- och lösningsmedel för industriell och institutionell användning.

CAS-nummer:
UN-nummer:
UN-nummer
1206
EG-nummer:
EG-nummer
927-510-4
I lager:
3 st
 
Produktblad:
 
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Rengörings- och lösningsmedel för industriell och institutionell användning. Heptan används som lösningsmedel inom färg-,lack- och tryckfärgsindustrin. Den används även vid framställning av gummilösningar, bindemedel, lim, rengörings- och avfettningsmedel. Därutöver används den som extraktionsmedel. Heptan är en färglös vätska med karakteristisk lukt. Den är olöslig i vatten och blandbar med vanliga organiska lösningsmedel.

Yashar Karimian

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Yashar Karimian