Artikelnummer
1125

Etanol absolut denaturerad med MEK

Etanol av halten 99,5% samt denaturerad med 20g MEK(metyletylketon). Etanolen är av teknisk kvalitet, absoluterad och har ett naturligt ursprung.

Variations
CAS-nummer:
CAS-nummer
64-17-5
UN-nummer:
UN-nummer
1170
EG-nummer:
EG-nummer
200-578-6
I lager:
8 st
 
Produktblad:
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Etanol av halten 99,5% samt denaturerad med 20g MEK(metyletylketon). Etanolen är av teknisk kvalitet, absoluterad och har ett naturligt ursprung. Användningsområden är främst inom industrin för kylning och gravyrarbete.

bild

Teknisk sprit

Sveriges bredaste sortiment av teknisk sprit anpassat efter olika användningsområden och myndighetskrav.

Ilona Hanna