Artikelnummer
1008

Etanol 96% denaturerad med 50g ETAC

Fermenterad etanol med halten 96vol - % denaturerad med 50g etylacetat i enlighet med Folkhälsomyndighetens bestämmelser. Teknisk kvalitet.

Variations
CAS-nummer:
CAS-nummer
64-17-5
UN-nummer:
UN-nummer
1170
EG-nummer:
EG-nummer
200-578-6
I lager:
0 st
 
Produktblad:
 
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Fermenterad etanol med halten 96 vol - % denaturerad med 50g etylacetat i enlighet med Folkhälsomyndighetens bestämmelser. Teknisk kvalitet. Etanolen har ett naturligt ursprung och är en del i det naturliga kretsloppet. Denaturerad Etanol 96% används i största utsträckning inom verkstadsindustrin. Kan användas som kylmedium vid svarvning eller dyl. även som tvättvätskor vid tillverkning.

bild

Teknisk sprit

Sveriges bredaste sortiment av teknisk sprit anpassat efter olika användningsområden och myndighetskrav.

Ilona Hanna