Sulfosalicylsyra

Tillsätts till urin för detektera protein i urinet. Ger en utfällning av lösa proteiner vilket gör urinet grumligt.

CAS-nummer: I lager:
EG-nummer:
UN-nummer:
Nyckelord
Yashar Karimian

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Yashar Karimian