Safranin O

Motfärg till gram färgning och endospor färgning där cellkärnan färgas röd. Kan även färga in brosk, mucin och mastceller.

CAS-nummer: I lager:
EG-nummer:
UN-nummer:
Beskrivning

Motfärg till gram färgning och endospor färgning där cellkärnan färgas röd. Kan även färga in brosk, mucin och mastceller. Brosk och mucin får en röd/orange färg och kärnan får en svart färg medan bakgrunden får en blå/grön färg.

Nyckelord
Yashar Karimian

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Yashar Karimian