Kongorött Stamlösning A

CAS-nummer: I lager:
EG-nummer:
UN-nummer:
Beskrivning

Används vid infärgning av amyloid i vävnader där den binder till protein
fibrillerna. Kan även användas mikrobiologiskt för identifiering av Shigella flexneri där färglösningen binder till bakteriens lipopolysackarid.

Yashar Karimian

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Yashar Karimian