Alcian Yellow

Används bland annat till histologiskt infärgning av Helicobacter pylori i formalinfixerad och paraffininbäddad vävnad.

CAS-nummer: I lager:
EG-nummer:
UN-nummer:
Nyckelord
Yashar Karimian

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Yashar Karimian