Artikelnummer
1176:2

Sterilt vatten

Sterilt spolvatten (WFI) som uppfyller kraven i Europeiska farmakopén. Produkten är slutsteriliserad genom autoklavering vid 121 grader Celsius.

Variations
CAS-nummer:
UN-nummer:
EG-nummer:
I lager:
518 st
 
Produktblad:
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Sterilt spolvatten (WFI) som uppfyller kraven i Europeiska farmakopén. Produkten är slutsteriliserad genom autoklavering vid 121 grader Celsius. Produkten är lämpad för slutrengöring eller avsköljning och är inte avsedd att användas för injektion.

Arash Shafti

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Arash Shafti