Artikelnummer
1126

Steril triggers, kapsyler

Solveco säljer både triggers och sprutkapsyler för användning på sterilprodukterna för enkel dispensering. Solveco rekommenderar att använda handsprayen till vår sterilsprit för att få ett jämt och lyckat desinfektionsresultat.

CAS-nummer: I lager:
56 st
EG-nummer:
UN-nummer:
Beskrivning

Triggern är individuellt förpackad i dubbla påsar samt en ytterpåse för att skapa en trippelpåsning och därefter steriliserade med 25 kGy. Varje påse är märkt med sitt batchnummer, produktionsdatum, artikelnummer samt sista datum för användning. Den passar på våra 28mm renrumsflaskor.

Handsprayen kommer väl förpackade och sterilitet är i obruten förpackning garanterad minst till angivet sista datum för användning.

Det sterila sprutlocket används för att applicera desinfektionsvätskan på ytor och föremål och den kan användas som ett komplement till vår trigger. Den är förpackad i dubbla sterilpåsar så att kan du ta in produkten i ditt renrum utan att riskera kontamination från bakterier eller sporer. Sprutlocken är individuellt förpackade i dubbla påsar och därefter gammastrålade med 25 kGy.

Nyckelord
Yashar Karimian

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Yashar Karimian