Artikelnummer
1267

Formaldehyd 4%

Formaldehydlösning för fixering av vävnadsprover. Levereras i säkra plastflaskor, dunkar, fat samt mindre förfyllda rör. Finns även i enkla Bag in Box lösningar med tappkran för enkel dispensering.

CAS-nummer:
CAS-nummer
50-00-0
I lager:
33 st
EG-nummer:
EG-nummer
200-001-8
UN-nummer:
Beskrivning

Formaldehydlösning för fixering av vävnadsprover. Leveras i säkra plastflaskor, dunkar, fat samt mindre förfyllda rör. Finns även i enkla Bag in Box lösningar i olika storlerkar med tappkran för enkel dispensering.

Rören med 10 ml 4% lösning levereras i en påse som innehåller 50 st rör.

Lösningen är 4%, spädd med avjoniserat vattten och fosfatbuffrad med ett pH på 7,0 +/- 0,15. Produkten är anpassad för direkt användning inom histopatologiska fixeringstekniker utan vidare spädning.
Fat och containrar används tillsammans med olika former av dispenseringslösningar och vi erbjuder även ett utbytessystem med 200 liters rullfat. Olika typer av förfyllda rör kan erbjudas för en rationell hantering av biopsier.

Nyckelord
Yashar Karimian

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Yashar Karimian