Artikelnummer
1271

Formaldehyd 37%

Formaldehyd 37 % för laboratoriebruk med hög renhet. Produkten är metanolstabiliserad med låg halt myrsyra. PA, Pro Analysis, Puriss, Purum.

CAS-nummer:
CAS-nummer
50-00-0
I lager:
1 st
EG-nummer:
EG-nummer
200-001-8
UN-nummer:
Nyckelord
Yashar Karimian

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Yashar Karimian