Artikelnummer
1451

Etanol 20%

En syntetisk producerad etanol med lägsta halten 99,5 vol - % utspädd till 20 vol - % med avjoniserat vatten.

CAS-nummer:
UN-nummer:
EG-nummer:
I lager:
0 st
 
Produktblad:
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

En syntetisk producerad etanol med lägsta halten 99,5 vol - % utspädd till 20 vol - % med avjoniserat vatten. Produkten finns både denaturerad med isopropanol samt odenaturerad. Användningsområden skiftar mellan använding som en ren laboratoriekemikalie till användning inom produktion t.ex för rening av kolonner.

Thomas Hedén

Teknisk sprit

Sveriges bredaste sortiment av teknisk sprit anpassat efter olika användningsområden och myndighetskrav.

Thomas Hedén