Artikelnummer
1129

Etanol 95% denaturerad med MEK

Fermenterad etanol med halten 95 vol - % denaturerad med 20g metyletylketon i enlighet med Folkhälsomyndighetens bestämmelser. Teknisk kvalitet.

Variations
CAS-nummer:
CAS-nummer
64-17-5
UN-nummer:
UN-nummer
1170
EG-nummer:
EG-nummer
200-578-6
I lager:
1 st
 
Produktblad:
 
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Fermenterad etanol med halten 95 vol - % denaturerad med 20g metyletylketon i enlighet med Folkhälsomyndighetens bestämmelser. Teknisk kvalitet. Etanolen har ett naturligt ursprung och är en del i det naturliga kretsloppet. Denaturerad Etanol 95% används i största utsträckning inom verkstadsindustrin. Kan användas som kylmedium vid svarvning eller dyl. även som tvättvätskor vid tillverkning.

Nyckelord
Thomas Hedén

Teknisk sprit

Sveriges bredaste sortiment av teknisk sprit anpassat efter olika användningsområden och myndighetskrav.

Thomas Hedén