Artikelnummer
1436

Isopropanol 70% WFIU

Isopropanol med halten 70 volym procent utspädd med \"WFI-USP\". Ingånende råvaror uppfyller och testas med avseende på kvalitetskrav för gällande uSP.

CAS-nummer:
CAS-nummer
67-63-0
I lager:
0 st
EG-nummer:
EG-nummer
200-661-7
UN-nummer:
Beskrivning

Isopropanol med halten 70 volym procent utspädd med \"WFI-USP\". Ingånende råvaror uppfyller och testas med avseende på kvalitetskrav för gällande uSP. Solveco rekommenderar IPA 70% WFIU vid rengöring av ytor samt som lösningsmedel. Produkten används för att förhindra spridningen av sporer och tillväxten av bakterier. Produkten är främst tänkt att användas som komplement till etanolbaserade rengöringsmedel för att på så sätt skapa en rotation av rengöringskemikalierna.

Nyckelord
Yashar Karimian

Desinfektion i renrum

Vi erbjuder ett antal olika etanolbaserade desinfektionsprodukter avsedda för renrumsanvändning vilka utgår från krav på sterilitet, vattenkvalitet och produktionssätt.

Yashar Karimian