Artikelnummer
1140:1

Clear Line DES 45%

Clear Line DES +45 är ett etanolbaserat ytdesinfektionsmedel för släta och synbart rena ytor såsom bordsytor, bänkar och diskbänkar. Produkten är dubbeldenaturerad och kräver därför inget tillstånd för köp.

CAS-nummer:
UN-nummer:
EG-nummer:
I lager:
0 st
 
Produktblad:
Säkerhetsdatablad:
 
Beskrivning

Clear Line DES +45 är ett etanolbaserat ytdesinfektionsmedel för släta och synbart rena ytor såsom bordsytor, bänkar och diskbänkar. Användes främst där mikrobiologisk smittspridning skall förhindras. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och virus. Ytdesinfektion +45 innehåller 45 vol% isopropanol utan infärgning. Tack vare tillsats av tensid är produkten även lämpad för att avlägsna mindre mängder spill och blod.

Nyckelord
Arash Shafti

Desinfektion i renrum

Vi erbjuder ett antal olika etanolbaserade desinfektionsprodukter avsedda för renrumsanvändning vilka utgår från krav på sterilitet, vattenkvalitet och produktionssätt.

Arash Shafti