N-Butanol

N-butanol är en färglös vätska med en stickande lukt. Den är löslig i flertalet kolväten, lacker och spädningsmedel.

CAS-nummer:
CAS-nummer
71-36-3
UN-nummer:
EG-nummer:
EG-nummer
200-751-6
I lager:
 
Produktblad:
 
Säkerhetsdatablad:
 
Beskrivning

N-butanol är en färglös vätska med en stickande lukt. Den är löslig i flertalet kolväten, lacker och spädningsmedel. Till användningsområdena räknas färgindustrin, i lackthinner samt som en mellanprodukt vid tillverkningen av aminohartser. Produkten används vidare i antibiotika, hormoner, vitaminer och mjukmedel samt förekommer även som denatureringsmedel i etanol.

Yashar Karimian

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Yashar Karimian