Artikelnummer
1119

Ecosolv E-L

Esterbaserat lösningsmedel. Produkten har en flampunkt på 61° C. EcoSolv E-L är en tvättvätska avsedd framför allt för rengöring inom industri och produktion.

CAS-nummer:
CAS-nummer
97-64-3
UN-nummer:
UN-nummer
1192
EG-nummer:
EG-nummer
202-598-0
I lager:
0 st
 
Produktblad:
 
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Esterbaserat lösningsmedel. Produkten har en flampunkt på 61° C. EcoSolv E-L är en tvättvätska avsedd framför allt för rengöring inom industri och produktion. Produkten finns idag som avfettare inom bland annat medicinteknisk produktion. Med sina avfettande egenskaper blir EcoSolv E-L en utmärkt ersättare till direkt farliga ämnen som trikloretylen och diklormetan.

Yashar Karimian

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Yashar Karimian