Artikelnummer
1927

Etanol 70% -Tillståndsbefriad

Tripple denaturerad etanol med MEK+IPA+Bitrex.
Tillståndsbefriad.
Fermenterad etanol med halten 70 vol - %.

Variations
CAS-nummer:
CAS-nummer
64-17-5
UN-nummer:
UN-nummer
1170
EG-nummer:
EG-nummer
200-578-6
I lager:
0 st
 
Produktblad:
 
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Tripple denaturerad etanol med MEK+IPA+Bitrex för ytdesinfektion.

Solveco Etanolen har ett naturligt fermenterad ursprung och är av en teknisk kvalitet. med halten 70 vol -%

Vid köp av denna etanol krävs ingen godkännande av FHM / skatteverket.

Nyckelord
bild

Teknisk sprit

Sveriges bredaste sortiment av teknisk sprit anpassat efter olika användningsområden och myndighetskrav.

Ilona Hanna