Artikelnummer
1247

Industrietanol absolut - Denaturerad

Fullständigt denaturerad, absoluterad etanol. Den är denaturerad med 20g Metyletylketon och 30g Metylisobutylketon. Etanolhalt 99,5%. Vid köp av denna etanol krävs ingen skattebefrielse från skatteverket.

CAS-nummer:
CAS-nummer
64-17-5
UN-nummer:
UN-nummer
1170
EG-nummer:
EG-nummer
200-578-6
I lager:
10 st
 
Produktblad:
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Fullständigt denaturerad, absoluterad etanol. Den är denaturerad med 20g Metyletylketon och 30g Metylisobutylketon. Etanolhalt 99,5%. Vid köp av denna etanol krävs ingen skattebefrielse från skatteverket. Användningsområden är inom industrin för bland annat rengöring och till kylning.

Nyckelord
Thomas Hedén

Teknisk sprit

Sveriges bredaste sortiment av teknisk sprit anpassat efter olika användningsområden och myndighetskrav.

Thomas Hedén