Artikelnummer
1008

Etanol 95% denaturerad med Aceton

Fermenterad etanol med halten 95 vol - % denaturerad med 50g aceton i enlighet med Folkhälsomyndighetens bestämmelser.

Variations
CAS-nummer:
CAS-nummer
64-17-5
UN-nummer:
UN-nummer
1170
EG-nummer:
EG-nummer
200-578-6
I lager:
0 st
 
Produktblad:
 
Säkerhetsdatablad:
 
Beskrivning

Fermenterad etanol med halten 95 vol - % denaturerad med 50g aceton i enlighet med Folkhälsomyndighetens bestämmelser. Etanolen har ett naturligt ursprung och är en del i det naturliga kretsloppet. Denaturerad Etanol 95% används i största utsträckning inom verkstadsindustrin. Kan användas som kylmedium vid svarvning eller dyl. även som tvättvätskor vid tillverkning.

Nyckelord
bild

Teknisk sprit

Sveriges bredaste sortiment av teknisk sprit anpassat efter olika användningsområden och myndighetskrav.

Ilona Hanna