Artikelnummer
1122

Etanol 70% - Steril

Sterilfiltrerad Etanol med halten 70 vol - %, utspädd med ”Water For Injection, Eur.Ph”. Uppfyller och testas med avseende på kvalitetskraven för gällande Europeisk farmacopén. Art nr 1047, 1022.

Variations
CAS-nummer:
CAS-nummer
12-34-5
UN-nummer:
UN-nummer
1170
EG-nummer:
EG-nummer
200-123-6
I lager:
0 st
 
Produktblad:
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Sterilfiltrerad Etanol med halten 70 vol - %, utspädd med ”Water For Injection, Eur.Ph”. Uppfyller och testas med avseende på kvalitetskraven för gällande Europeisk Pharmacoupé, Svensk Läkemedelstandard 97, med avseende på etanolhalt, densitet samt sterilitet och partikelhalt enligt gällande Europeisk farmacopén. Solveco rekommenderar Steril 70 vid all användning som kräver en steril produkt såsom vid rengöring och desinfektion av renrum. Steril 70 bör också användas vid all renrumstillverkning för att förhindra spridningen av sporer och tillväxten av bakterier. Kombinera med triggerspray eller sprutmunstycke för att optimera desinfektionsresultatet och förhindra spridningen av sporer och tillväxten av bakterier. Produkten går att kombinera med triggerspray eller sprutmunstycke för att optimera desinfektionsresultatet.

Nyckelord
bild

Teknisk sprit

Sveriges bredaste sortiment av teknisk sprit anpassat efter olika användningsområden och myndighetskrav.

Ilona Hanna