Artikelnummer
1051

Etanol 70% - denaturerad med MEK

Fermenterad etanol med halten 70 vol - % denaturerad med 20g metyletylketon (MEK) i enlighet med Folkhälsomyndighetens bestämmelser. Teknisk kvalitet. Etanolen har ett naturligt ursprung och är en del i det naturliga kretsloppet.

Variations
CAS-nummer:
CAS-nummer
64-17-5
UN-nummer:
UN-nummer
1170
EG-nummer:
EG-nummer
200-578-6
I lager:
331 st
 
Produktblad:
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Fermenterad etanol med halten 70 vol - % denaturerad med 20g metyletylketon (MEK) i enlighet med Folkhälsomyndighetens bestämmelser. Teknisk kvalitet. Etanolen har ett naturligt ursprung och är en del i det naturliga kretsloppet.

Nyckelord
bild

Teknisk sprit

Sveriges bredaste sortiment av teknisk sprit anpassat efter olika användningsområden och myndighetskrav.

Ilona Hanna