Artikelnummer
1646

Steril handdesinfektion 70%

Steril handdesinfektion baserad på denaturerad pharma etanol i en 600 ml flaska med pump.

Variations
CAS-nummer:
UN-nummer:
EG-nummer:
I lager:
0 st
 
Produktblad:
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Steril handdesinfektion baserad på denaturerad pharma etanol i en 600 ml flaska med pump. Avsedd för användning där sterilitet krävs, t.ex. i renrum.

Nyckelord
Arash Shafti

Desinfektion i renrum

Vi erbjuder ett antal olika etanolbaserade desinfektionsprodukter avsedda för renrumsanvändning vilka utgår från krav på sterilitet, vattenkvalitet och produktionssätt.

Arash Shafti