Artikelnummer
1745

Handsprit 85% 600ml

Solveco handsprit 85% är en etanolbaserad handdesinfektion och tillhandahålls i en 600ml liter plastflaska med pump. Handdesinfektion 85% verkar mot bakterier, svampar och olika typer av virus (se mer nedan)

Variations
CAS-nummer:
CAS-nummer
64-17-5
UN-nummer:
UN-nummer
1170
EG-nummer:
EG-nummer
200-578-6
I lager:
99 st
 
Produktblad:
Säkerhetsdatablad:
Beskrivning

Solveco handsprit 85% är en etanolbaserad handdesinfektion och tillhandahålls i en 600 ml liter plastflaska med pump. Handdesinfektion 85% verkar mot bakterier, svampar och olika typer av virus. Etanolen som är det verksamma ämnet är särskilt effektiv mot virus med lipidhölje, där ingår bland annat Corona-virus. Produkten är återfuktande och parfymfri. Flaskorna säljs och levereras i kartonger innehållande 20 flaskor. Vid pallbeställningar så går det 32 kartonger på en pall.
Produkten uppfyller kraven i den europeiska normen för desinfektionsmedel EN1500.

Nyckelord
Arash Shafti

Desinfektion i renrum

Vi erbjuder ett antal olika etanolbaserade desinfektionsprodukter avsedda för renrumsanvändning vilka utgår från krav på sterilitet, vattenkvalitet och produktionssätt.

Arash Shafti