Etanol i olika förpackningar

Välj rätt Etanol

Teknisk sprit är en samlad benämning på den etanol som används i olika tillämpningar inom t.ex. industri, hälsovård, undervisning och forskning i laboratorier.

Konkreta exempel på användningsområden för teknisk sprit kan vara kylning, värmeväxling och frysskydd men också som lösningsmedel, rengöring, kosmetik, desinfektion, extraktionsmedel, kemisk råvara, kemisk reaktant m.m. Denna alkohol är därmed skild från användning som dryck och antal tillämpningar är många.

Myndigheterna som är satta att övervaka handel med sprit (Folkhälsoinstitutet samt Skatteverket) skiljer på om spriten är ren (utan denaturering), denaturerad eller fullständigt denaturerad.

Denaturerad sprit

Teknisk sprit som ska användas eller säljas inom landet och som inte är fullständigt denaturerad ska vara denaturerad på ett sätt som så långt möjligt hindrar förtäring av spriten, men utan att hindra den avsedda användningen.

Rätt att bedriva handel med sådan sprit har den som av Skatteverket godkänts som upplagshavare. Den som godkänts som skattebefriad förbrukare har rätt att köpa sådan sprit.

För att få rätt att köpa ren, odenaturerad sprit eller denaturerad sprit måste man ha en skattebefrielse från Skatteverket för just den produkt man avser att köpa.

Läs mer om skattebefrielse för etanolköp här.

Fullständigt denaturerad sprit

För handel med fullständigt denaturerad sprit krävs inget godkännande. Med fullständigt denaturerad sprit avses sprit som denaturerats i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93.

Stort utbud av etanol med olika denatureringar

Solveco tillhandahåller ett av marknadens största urval av etanolsprit med olika denatureringar, i olika förpackningsstorlekar och för olika användningsområden.

I tabellen nedan framgår ett urval av de olika produkter som vi kan tillhandahålla. Är du intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta oss på 08 732 72 75 eller info@solveco.se.

 

 

Produktnamn

Tillstånds-
befriad

Denaturering

Användning

Clear Line DES 70

JA

100g Isopropanol, 20g Metyletylketon

Ytdesinfektion

Industrietanol 95%

NEJ

20g Metyletylketon, 30g Metylisobutylketon

Rengöring, kylning

Industrietanol 99,5%

NEJ

20g Metyletylketon, 30g Metylisobutylketon

Rengöring, kylning

EcoSolv A

NEJ

300g Isopropanol, N-Butanol

Verkstadsindustri,kylning

Etanol 70% +100g IPA

NEJ

100g Isopropanol

Desinfektion, rengöring

Etanol 70% +20g MEK

NEJ

20g Metyletylketon

Desinfektion, rengöring

Etanol 95% +100g IPA

NEJ

100g Isopropanol

Livsmedelsindustri

Etanol 95% +10g DEP

NEJ

10g Dietylaftalat

Kosmetika

Etanol 95% +20g MEK

NEJ

20g Metyletylketon

Kylning, gravyr

Etanol 95% +30g ACE

NEJ

30g Aceton

Försvarsmakten, rengöring

Etanol 95% +30g ETAC

NEJ

30g Etylacetat

Livsmedelsindustri, renöring

Etanol 95% +50g ETAC

NEJ

50g Etylacetat

Tryckeribranschen

Etanol 99,5% +100g IPA

NEJ

 100g Isopropanol

Möbelrengöring

Etanol 99,5% +10g DEP

NEJ

10g Dietylaftalat

Kosmetika

Etanol 99,5% +20g MEK

NEJ

20g Metyletylketon

Kylning, gravyr

Etanol 99,5% +30g ACE

NEJ

30g Aceton

Tryckerier, rengöring

Etanol 99,5% +40g BUT

NEJ

40g Butanol

Möbelrenovering, metallindustri

Etanol 99,5% +50g ETAC

NEJ

50g Etylacetat

Tryckerier, rengöring

 

 

Desinfektion av Corona viruset

Bekämpningen av Corona viruset med hand- och ytdesinfektion är nu prioriterade produkter för Solveco, i syfte att begränsa spridningen. Läs mer om det aktuella läget.
Läs mer

Utbud och leverans

Genom samarbeten med labgrossisten ThGeyer och kemikaliespecialisten BioGnost kan vi erbjuda ett i princip komplett utbud av laboratoriekemikalier, utrustning och förbrukningsvaror.
Läs mer

Välj rätt Etanol

Teknisk sprit är en samlad benämning på den etanol som används i olika tillämpningar inom t.ex. industri, hälsovård och laboratorier.
Läs mer
Carola Jansson

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Carola Jansson