Desinfektion av Corona viruset

Desinfektion av Corona viruset

Sverige och världen står inför en mycket stor utmaning i och med den pandemi som nu Corona viruset klassificerats som. Inte bara själva spridningen i sig, utan även i hanteringen av hur vi minimerar spridningen och tar hand om de som redan smittats. En av de mest efterfrågade varorna för att motverka spridningen är användningen av handdesinfektion samt ytdesinfektion.

Solveco har ett stort sortiment av etanolprodukter i olika kvaliteter och vi fokuserar nu kraftfullt för att kunna tillgodose våra kunders ökade efterfrågan av de olika typerna. Vi prioriterar leveranser till sjukvården, apotek samt till läkemedelsindustrin. Den största marknadsefterfrågan ligger nu på handdesinfektion.

Dessvärre överskrider den totala efterfrågan tillgången på både etanol, denatureringsämnen samt förpackningar i form av flaskor och korkar. Detta för också med sig en kraftig prisuppgång hos våra leverantörer vilket innebär att det är spotpriser som gäller. Priserna varierar i det närmsta dag för dag.

Vi arbetar fokuserat på att fortsatt kunna leverera och prioriterar våra existerande kunder, men vill samtidigt med detta brev förvarna er om att både priser och leveranstider kommer att ändras efter de nya marknadsvillkor som nu gäller. Notera därför extra noga de orderbekräftelser ni får efter beställning vilka anger både pris och uppskattad leveranstid.

Vi vill gärna be er att vara ute i god tid med era order för att kunna säkra leveranserna. Vi hoppas att ni har förståelse för den situation som uppstått och om ni har frågor så är ni välkomna att höra av er till vår kundsupport på 08-732 72 75 eller via e-post på info@solveco.se.

Desinfektion av Corona viruset

Bekämpningen av Corona viruset med hand- och ytdesinfektion är nu prioriterade produkter för Solveco, i syfte att begränsa spridningen. Läs mer om det aktuella läget.
Läs mer

Utbud och leverans

Genom samarbeten med labgrossisten ThGeyer och kemikaliespecialisten BioGnost kan vi erbjuda ett i princip komplett utbud av laboratoriekemikalier, utrustning och förbrukningsvaror.
Läs mer

Välj rätt Etanol

Teknisk sprit är en samlad benämning på den etanol som används i olika tillämpningar inom t.ex. industri, hälsovård och laboratorier.
Läs mer
Carola Jansson

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Carola Jansson